OVER ONS

Quaesitor en Res Novae bieden bedrijven en het notariaat in het bijzonder een uitgebreid pakket aan diensten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering.

Doeltreffend en laagdrempelig, zodat u altijd weet waar u aan toe bent.

QUAESITOR

Quaesitor accountants & adviseurs is één van de belangrijkste branche-accountants voor het notariaat.

Onze manier van dienstverlenen kenmerkt zich door een hoge mate van professionaliteit en kwaliteit in combinatie met een no-nonsense aanpak.

RES NOVAE

Res Novae Notariaat B.V. is een zusteronderneming van Quaesitor, die met een aantal specialisten administratieve dienstverlening aan notariskantoren verleent.

Verder verzorgen wij voor een groot aantal notariskantoren en MKB-ondernemingen de salarisadministratie, de aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

VACATURE

Op dit moment zijn er geen vacatures bij Quaesitor of Res Novae.

KLACHTENREGELING

Quaesitor heeft een klachtenregeling voor het in behandeling nemen en oplossen van klachten over de accountancy- en adviesdienstverlening.
Deze kunnen hierna kenbaar gemaakt worden.

KLOKKENLUIDERSREGELING

Quaesitor en Res Novae hebben een klokkenluidersregeling omdat wij het van groot belang achten dat onze medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van een onregelmatigheid binnen onze organisatie.