KLACHTENREGELING

Quaesitor heeft een klachtenregeling voor het in behandeling nemen en oplossen van klachten over de accountancy- en adviesdienstverlening.
Klachten die gaan over de controle-, beoordeling- of samenstelling van de jaarrekening, de fiscale aangiften of betreffende adviesopdrachten kunnen hierna kenbaar gemaakt worden.

Binnen 3 weken wordt u bericht over de behandeling van uw klacht.