KLOKKENLUIDERSREGELING

Quaesitor en Res Novae hebben een klokkenluidersregeling omdat wij het van groot belang achten dat onze medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van een onregelmatigheid binnen onze organisatie.

Klik hier voor onze klokkenluidersregeling.